Paradoxi's Blog

Archive for септември, 2009

Конкурс на Академия „Либер“ за втора издадена поетична книга

Posted by Левена Филчева в 17.09.2009

     Смея да твърдя, че това е един многообещаващ конкурс.
     Не само заради идеята да се награди втората книга на някой автор, не само заради съвсем не малката награда от 2000 (две хиляди) лева, но и защото това ще е първият конкурс, в който след обявяването на наградата, мотивите и обосновките за награждаването, както и самите дебати на членовете на журито, ще бъдат достъпни в интернет пространството.
     Необикновен, дори и заради журито, което до момента наброява около 22-ма души.
     И пълнокръвен. Защото всяка година наградата ще бъде посветена на паметта за автор, към когото българската литература е в дълг. Тази година наградата е посветена на паметта за Биньо Иванов.
     Всъщност, вижте цялата информация.

Реклами

Posted in разни | Leave a Comment »